Laster Arrangementer

Förändring – Transformation – Transfiguration

Monarch Butterfly emerges from Chrysalis dries wings blue background

En andlig inriktning medför en medvetandeutveckling. Beroende på hur man inriktar sig så förändras perspektivet på tillvaron, den verklighet vi tror existerar upphör och skapas på nytt. Vi samtalar om detta skeende.

Share This :