Kurs: Rosenkors og Gnosis, Veien til åndelig oppvåkning

Meeting date January 1, 1970 3:10 pm
Join in browser Join in zoom app
Møtene finner sted på 4 onsdager (1. sept, 15 sept. 29. sept og 13. okt) fra kl. 20:00 til 21:30 og skjer i Zoom* I løpet av disse 4 kveldene vil vi orientere oss på et universelt, åndelig område som vi alle er tilknyttet, ved å gå gjennom de viktigste kjernepunktene i det Gylne Rosenkorsets lære. Disse punktene kan føre til en indre utforskning av den åndelige veien og til en dypere forståelse av meningen og formålet med livet.