Tatt op for deg

Følg oss på YouTube

Alkymi – En Åndelig Transformasjon

Hjerteveiingen i Den Egyptiske Dødeboken
En sti av kjærlighet (kontemplasjon)
Karma og reinkarnasjon
Hjerte og Hode
Å stå i nuet
Ånden til tao (Kontemplasjon)
Åndelig oppvåkning del 1
Åndelig oppvåkning del 2
Åndelig oppvåkning del 3
Julesymboler
Det virkelige selvet
Pistis Sophia
Ånd Sjel og Kropp
Ordets magi
Hvordan kan man elske sin neste som seg selv?
Stilhetens stemme
Mysteriet om den hellige gral
Universelle mysterier lagt fram i lyset
Endre deg selv, endre verden
Refleksjon om kjærlighet
Vår åndelige vei i 5 trinn