Inspelat åt dig

Bortom rätt och fel
Måste vi dö
Bortom rätt och fel
Varför är man rosenkorsare